Με το Χριστό

Ο Ιησούς Χριστός με τον Απόστολο Πέτρο και τον Άγιο Νικόλαο δεόμενους

Προηγούμενη Επόμενη