Με αγίους

Οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ - Εικόνα Τέμπλου Ι.Ν. Ταξιαρχών και Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Λεοντάρι

Οι Ταξιάρχες, στους οποίους είναι αφιερωμένος ο Ναός, σε πρωτότυπη σύνθεση. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εικονίζεται πάντοτε δεξιά, γιατί είναι ο Πρώτος μεταξύ ίσων στις τάξεις των Αγγέλων (Αρχιστράτηγος), προερχόμενος από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ο αμέσως επόμενος στην ιεραρχία και αναφέρεται στην Κενή Διαθήκη.

Προηγούμενη Επόμενη