Άγιος Γεώργιος

Άγιος Γεώργιος, Καβαλάρης - Εικόνα τέμπλου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κακοταρίου

Μια εικόνα με όλη την ιστορία του Αγίου. Ο Άγιος, το άλογο, το ακόντιο και (στο βάθος) η ασπίδα του, ο δράκος (σημ. το κακό), η βασιλοπούλα (σημ. ο λαός) και η πόλη (σημ. το βασίλειο των Ουρανών).


 

Προηγούμενη Επόμενη